close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
خواب و درس

پایگاه مشاوره کنکور | کنکورپرو

خواب برای تثبیت یادگیری لازم است پس: خواب نباید از 6 ساعت کمتر شود وگرنه در درس خواندن نیز دچار مشکل خواهید شد بدن انسان به سرعت خود را با شرایط جدید سازگار میکند  روش: شما ابتدا ساعت 11خوابیده و گوشی خود را راس ساعت ۵ کوک کرده اگر ابتدا کمی سخت باشد اما عادت خواهید کرد. این روش کاملا به دست خود شما است پس می توان ان را به راحتی اجرا کرد.